1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση & Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Αρχείου Υπηρεσίας Ασύλου

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους των Αιτούντων Άσυλο στην Υπηρεσία Ασύλου, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και αποθήκευσης των εν λόγω εγγράφων, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ.: Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ελληνική Αστυνομία, Α.Α.Δ.Ε, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ) που συναλλάσσονται μαζί του, με απώτερο σκοπό: (α) Την απλοποίηση της εύρεσης των εγγράφων, (β) Την εξοικονόμηση χώρου για την αρχειοθέτηση και χρόνου για την αναζήτησή τους, (γ) Την αποφυγή απώλειάς τους, (δ) Την εξασφάλιση της ασφάλειας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, και κυριότερο (ε) Την αποφυγή άσκοπης χρήσης χαρτιού. Το σύστημα θα έχει διαλειτουργικότητα με το Αλκυόνη ΙΙ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ