1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση & Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Αρχείου Νόμιμης Μετανάστευσης Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΜΑ & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε όλη την Ελλάδα

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους των Πολιτών Τρίτων Χωρών (Π.Τ.Χ.) στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και αποθήκευσης των εν λόγω εγγράφων, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ.: Υπηρεσίες Ιθαγένειας, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο – Υπουργείου Εσωτερικών, Α.Α.Δ.Ε, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ) που συναλλάσσονται μαζί του, με απώτερο σκοπό: (α) Την απλοποίηση της εύρεσης των εγγράφων, (β) Την εξοικονόμηση χώρου για την αρχειοθέτηση και χρόνου για την αναζήτησή τους, (γ) Την αποφυγή απώλειάς τους, (δ) Την εξασφάλιση της ασφάλειας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, και κυριότερο (ε) Την αποφυγή άσκοπης χρήσης χαρτιού. Το σύστημα θα έχει διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ Μετανάστευση.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ