1. Αρχική
  2. /
  3. Παιδεία

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ / Απλούστευση διαδικασιών / Ένταξη στη διαλειτουργικότητα

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

H δράση αφορά στην απλούστευση διαδικασιών και στην ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), καθώς και στην οργάνωση της ψηφιοποιημένης πληροφορίας με τρόπο που θα επιτρέψει την ένταξή της σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμη σε μοντέλο διαλειτουργικότητας G2G (Government to Government). Το φυσικό αρχείο αριθμεί άνω των 96.000 φυσικών φακέλων από την εποχή του ΔΙΚΑΤΣΑ (1979-2005) και άνω των 100.000 από τον διάδοχο φορέα του ΔΟΑΤΑΠ (2005-2019) με περιεχόμενο κατά μέσο όρο 20 διακριτά έγγραφα που συνεκτιμώντο για την έκδοση της Πράξης Αναγνώρισης. Από τον Μάιο 2019 οι φυσικοί φάκελοι έχουν καταργηθεί και κατατίθενται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (eDoatap). Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα ενταχθεί η ψηφιοποιημένη πληροφορία είναι η πλατφόρμα https://eDiplomas.gr/ που έχει αναπτυχθεί από ΑΕΙ της χώρας και το GUnet και αφορά στον έλεγχο της γνησιότητας των πτυχίων που απονέμουν τα ΑΕΙ. Η εν λόγω πλατφόρμα θα διευρυνθεί, με την ένταξη σε αυτήν και του ΔΟΑΤΑΠ για τον έλεγχο γνησιότητας των περίπου 200.000 Πράξεων Αναγνώρισης Τίτλων του παλαιού έγχαρτου αρχείου και φυσικά και του νέου ηλεκτρονικού στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ