1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Ψηφιοποίηση Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας υποβολής στοιχείων από τις επιχειρήσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.

Εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση και στον αυτοματισμό της συλλογής στοιχείων, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων εισόδου, η βελτίωση της ανάλυσης των στατιστικών μελετών και ταυτόχρονα η μείωση του φόρτου που η διαδικασία επιφέρει στο Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ