1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση Χρόνου Εργασίας. Αυτοματοποίηση και Αποτύπωση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η επέκταση σε όλη την αγορά εργασίας της χρήσης της Κάρτας Εργασίας, μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή και επεξεργασία στοιχείων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα συνεργεία και εργοτάξια. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ