1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση των κεντρικών αρχείων των συγχωνευθέντων στο τ.ΙΚΑ ταμείων, των τ.Επικουρικών ταμείων και των καταστάσεων ασφάλισης προσωπικού που υπέβαλαν οι εργοδότες στα 30 μεγαλύτερα υποκαταστήματα του τ.ΙΚΑ, από το 1980 έως το 2002. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει την οπτική αποτύπωση των εγγράφων (scan) αλλά και την αναγνώριση/ καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη Βάση Δεδομένων του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για την χρήση τους στη συνέχεια για την απονομή των συντάξεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ