1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακός μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ο ευρύτερος στόχος αφορά στην οικοδόμηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, στην απασχόληση, και στη μείωση της φτώχειας και του συνεπακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού. Προς τούτο, αποβλέπουμε στην κατά το δυνατόν διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής λαμβάνοντας υπόψη/ συνεκτιμώντας τις εθνικές οικονομικές συνθήκες. 

Στοχεύση

  • Ανάσχεση των απολύσεων, Δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Συγκέντρωση στοιχείων προς τροφοδότηση/ ενημέρωση της διαδικασίας/ μηχανισμού προσδιορισμού/ εξαγωγής νομοθετημένου μισθού.
  • Βελτίωση/ ενίσχυση της επάρκειας και προσβασιμότητα Στοιχείων/ δεδομένων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ