1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ Φάση IΙ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αναγνωρίζεται και παγιώνεται η συμβολή του τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια: συστηματική διενέργεια νομικών πράξεων και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την επίτευξη σκοπών χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να ανταποκριθεί το ΑΣΕΠ στη διττή αυτή πρόκληση, υπό το πρίσμα
μάλιστα του συνεχώς αυξανόμενου τόσο σε ποσότητα όσο και σε πολυπλοκότητα έργου του, μπορεί να συνοψιστεί στην ουσιαστική επένδυση και προσήλωσή του στη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Έχοντας συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν προκύψει και είναι σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός εκ νέου (από το μηδέν σχεδόν με την αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και η υλοποίηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ