1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ - Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ καθώς και η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας στα αιτήματα των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής του προκειμένου να δανταποκριθεί τις προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά και τα οποία αφορούν στην έγκαιρη και ορθή απονομή των παροχών στους δικαιούχους, στην εξάλειψη κάθε λάθους ή απάτης στην απόδοση των παροχών και στη βέλτιστη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιούχων επιδόματος πολιτών.

Το προτεινόμενο έργο δημιουργεί ένα πλήρες και συνεκτικό σύνολο δράσεων για τον ολοκληρωμένο ψηφιακό και λειτουργικό ανασχηματισμό του Οργανισμού. Αναλύεται δε στα κάτωθι υποέργα:

  • Υποέργο Νο 1: Αναβάθμιση πλατφόρμας παροχής Επιδόματος Παιδιού
  • Υποέργο Νο 2: Πλατφόρμα ψηφιακής-τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη, πλήρης ψηφιοποίηση ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών
  • Υποέργο Νο 3: Συμπληρωματικές δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης και Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική διαχείριση Αρχείου των δικαιούχων παροχών του ΟΠΕΚΑ
  • Υποέργο Νο 4: Βελτίωση προσβασιμότητας σε επιδοματικές πολιτικές, διεύρυνση σημείων πρόσβασης και πλήρης ψηφιοποίηση απόδοσης και καταβολής επιδομάτων και πληροφόρησης πολιτών ΑΜΕΑ.
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ