1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακή κατάρτιση στελεχών παροχής προνοιακών υπηρεσιών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η δράση αποσκοπεί στην κατάρτιση των λειτουργών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοσίων λειτουργών για την ανάπτυξη ή την εξέλιξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και συνακόλουθα να μπορούν να εξυπηρετήσουν με τον βέλτιστο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες όπως εν προκειμένω πολίτες που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση της πανδημίας, και δη κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας του πληθυσμού, ευάλωτες ομάδες όπως ΑΜΕΑ, υπέργηροι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που τελούν σε κατάσταση φτώχειας ή κατοικούν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές τέθηκαν εξ αντικειμένου σε αδυναμία φυσικής πρόσβασης και λήψης υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Αν και κατά κανόνα ενεργοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά ο αντίστοιχος κρατικός μηχανισμός για την παροχή σε αυτούς ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας, εντούτοις διαπιστώθηκε έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες των στελεχών του δημοσίου κοινωνικού τομέα στην χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για την κάλυψη των αναγκών των προστατευόμενων προσώπων διά της εξ αποστάσεως ή ψηφιακής εξυπηρετήσεώς τους. Χαρακτηριστικό δε τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι η εξ αποστάσεως οργάνωση και παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και παιδιών ΑΜΕΑ ή παιδιών προσχολικής αγωγής ή η εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ψυχολογικών υπηρεσιών που ωστόσο προκειμένου να καταστούν εφικτές απαιτούν, εκτός των αναγκαίων υποδομών, και αντίστοιχη εξοικείωση και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Σκοποί της δράσης: Απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Ενεργοποίηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση. Αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της κοινωνικής διοίκησης. εξασφάλιση της ψηφιακής διαθεσιμότητας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ