1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακή διαχείριση των δασικών διαχειριστικών μελετών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Οι δασικές διαχειριστικές μελέτες αποτελούν τη βασική πηγή πληροφορίας αναφορικά με τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας και αποτελούν το βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό της διαχείρισής τους. Στην παρούσα κατάσταση, οι διαδικασίες μελέτης και απογραφής ενός δάσους είναι χρονοβόρες, ενώ παράλληλα τα στοιχεία παράγονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Επιπροσθέτως, σημειώνεται δυσχέρεια στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της χώρας μας. Προτεραιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος, αποτελεί η υλοποίηση έργου και η απλούστευση των διαδικασιών για την ψηφιακή διαχείριση των δασικών μελετών. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των Δασικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ. Το σύνολο των διαδικασιών θα υποστηρίζεται ψηφιακά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ