1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων και Συστήματος Πιστοποίησης

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς και αποτίμησης των ψηφιακών ικανοτήτων σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (Digicomp) με εξειδικεύσεις ανά κοινωνική ομάδα και ανά κατηγορία (εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, πολίτες, κ.λ.π.), που θα οδηγεί στη δημιουργία αντίστοιχων περιγραμμάτων ψηφιακών ικανοτήτων, στη διαμόρφωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των ψηφιακών ικανοτήτων το οποίο αναγνωρίζει και επικυρώνει τις ψηφιακές ικανότητες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ