1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αφορά στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας. Η δράση στον πυρήνα της έχει τα πληροφοριακά συστήματα φοιτητολογίου, φοιτητικής μέριμνας (βλ. σίτιση, στέγαση), και πρακτικής άσκησης. Παράλληλα πλαισιώνεται από οριζόντιες παρεμβάσεις στις περιοχές, α) διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών, β) διαλειτουργικότητας δεδομένων και υπηρεσιών, και, γ) συλλογής αναλυτικών στοιχείων για τη παραγωγή στατιστικών αναφορών. Ειδικότερα η ανάπτυξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στα Α.Ε.Ι. θα συμβάλλει στην: 1. Καθολική κάλυψη του φοιτητικού πληθυσμού (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), από τα φοιτητολόγια των Α.Ε.Ι. καθώς και στην επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν όλο τον κύκλο φοίτησης, από την εγγραφή έως την απονομή τίτλου. 2. Αναβάθμιση των ιδρυματικών υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας με έμφαση στις υπηρεσίες σίτισης και στέγασης, 3. Αναβάθμιση και στο συντονισμό των ιδρυματικών υπηρεσιών πρακτικής άσκησης με στόχο τη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 4. Καθολική δυνατότητα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακής ταυτότητας (Identity Management) στα πανεπιστήμια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διαχείρισης των διαδικτυακών λογαριασμών των μελών τους, 5. Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, με στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη διαβίβαση δεδομένων της “σπουδαστικής καρτέλας” φοιτητή στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο των πανεπιστημίων, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ των Α.Ε.Ι. και της δημόσιας διοίκησης, 6. Αναβάθμιση του κόμβου Επιχειρησιακής Ευφυίας των Α.Ε.Ι. με στόχο τη συλλογή, σύνθεση και στατιστική ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων των Α.Ε.Ι. Η στόχευση του Έργου είναι διπλή. Αφενός, για το σύνολο των ελληνικών ΑΕΙ, να αλλάξει το τοπίο των ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται στους 400 χιλιάδες φοιτητές, καθιστώντας την κοινότητα αυτή πιλότο σε εφαρμογές ψηφιακής καινοτομίας. Αφετέρου να ενισχύσει τις ψηφιακές υποδομές και να δημιουργήσει τις συνθήκες εξωστρέφειας, ώστε τα ελληνικά Α.Ε.Ι. να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο (διευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, κινητικότητα φοιτητών, προσέλκυση ξένων φοιτητών κ.α.).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ