1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλαισίωση των εκπαιδευτικών βαθμίδων με προγράμματα για την απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για τη σχεδίαση/προγραμματισμό προσβάσιμων ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, όσο και για την παραγωγή προσβάσιμων τεκμηρίων ψηφιακής μορφής

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Στόχο πρέπει να αποτελέσει η δρομολόγηση της πλαισίωσης όλων των ενήλικων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης (των αποφοίτων δηλαδή μόνο Δημοτικού) και ιδιαίτερα των ενηλίκων με αναπηρία, ικανοί προς παρακολούθηση οποιαδήποτε τυπικής αλυσίδας εργασιών, να μπορούν να ενταχθούν στη δευτεροβάθμια βαθμίδα μάθησης, όπως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εφόσον επιθυμούν να αποκτήσουν, μετά από επιτυχή φοίτηση δύο ετών, απολυτήριο Γυμνασίου. Η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων Σχολείων είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών - βάση Νόμου - δεν περιορίζεται από αυστηρά διδακτέα ύλη, αλλά είναι ανοικτό και ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενηλίκων, ενσωματώνοντας έτσι εναλλακτικές μεθόδους μάθησης, όπως τη βιωματική μάθηση σε όλους τους διδακτέους Γραμματισμούς με πρωτεύοντα Γραμματισμό τον Ψηφιακό Γραμματισμό. Στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών μπορούν να ενσωματωθούν οδηγίες με videos, online άσκηση χρήσης του gov.gr και τις δυνατότητες απλοποίησης διαδικασιών που προσφέρονται καθώς και επί τόπου πρόσβαση στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, ώστε πρακτικά να γίνει κτήμα τους η νέα ψηφιακή γνώση και υπηρεσία που τους προσφέρεται, απαραίτητη για την απλούστευση της καθημερινότητας τους. Στόχο επίσης αποτελεί η δρομολόγηση της πλαισίωσης της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας με προγράμματα τόσο για την απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για τη σχεδίαση/ προγραμματισμό προσβάσιμων ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, όσο και για την παραγωγή προσβάσιμων τεκμηρίων ψηφιακής μορφής. Τέλος, σε ετήσια βάση, θα δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία συμμόρφωσης των οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ