1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά του με συμπλήρωση φόρμας, όπως και τα δικαιολογητικά του, να παρακολουθεί την εξέλιξή του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών. Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ