1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής της δασικής παραγωγής

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η απογραφή του δασικού κεφαλαίου και η παρακολούθησή της πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες χωρίς ψηφιακά μέσα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες υλοτομίας και διάθεσης προϊόντων να παραμένουν περίπλοκες, να δυσκολεύουν τη διαφάνεια και να καθιστούν δυσχερή την παραγωγή αναφορών από τις Δασικές Υπηρεσίες. Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας απογραφής δασικού κεφαλαίου, η καταγραφή της δασικής παραγωγής (ποσότητες υλοτομημένης ξυλείας) και της διακίνησης δασικών προϊόντων. Στους επί μέρους στόχους του έργου περιλαμβάνονται η υποστήριξη των διαδικασιών υλοτομίας καθώς και η διάθεση δασικών προϊόντων μέσω πληροφοριακού συστήματος. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περιγραφή έργου

Αρχικά, το έργο θα εστιάσει στα δημόσια δάση και σε μία αποκεντρωμένη διοίκηση και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μικρό αριθμό δασικών υπηρεσιών. Δεδομένα του έργου θα τηρούνται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Σε επόμενη φάση το έργο θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας καταγραφής και διακίνησης δασικών προϊόντων. Στους επιμέρους στόχους του έργου περιλαμβάνονται η απογραφή του δασικού κεφαλαίου, η καταγραφή της δασικής παραγωγής (ποσότητες υλοτομημένης ξυλείας) και η διεκπεραίωση των διαδικασιών υλοτομίας και διάθεσης των προϊόντων μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Ειδικότερα, το έργο θα εστιάσει στα δημόσια δάση και σε μία αποκεντρωμένη διοίκηση. Στην πρώτη φάση, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μικρό αριθμό δασικών υπηρεσιών μιας αποκεντρωμένης διοίκησης και σταδιακά θα επεκταθεί στις άλλες δασικές υπηρεσίες. Σε επόμενη φάση, το έργο θα επεκταθεί σταδιακά σε άλλες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί αύξηση της διαφάνειας και μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω μιας ενιαίας μορφής δεδομένων που θα είναι προσβάσιμα από τις υπηρεσίες και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ