1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αφορά στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και την υποστήριξη του νέου ρόλου της σχετικά με τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η δράση εστιάζει στους παρακάτω τομείς:

  1. Αναβάθμιση των υπηρεσιών Αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. και Διαχείρισης του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.
  2. Ανάπτυξη πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης, για τη σημασιολογική θεμελίωση και την προτυποποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την κοινή κατανόηση των μετρικών αξιολόγησης και της μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων.
  3. Την παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης (ΚPIs) της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης συνολικά, αλλά και των επιμέρους Α.Ε.Ι., βάσει των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.
  4. Την αποτελεσματική συλλογή στοιχείων για ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) και τον κόμβο Επιχειρησιακής Ευφυίας των Α.Ε.Ι.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ