1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η Βιομηχανική Συμβίωση είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας, της οικολογίας και της οικονομίας. Ειδικότερα η αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων και αποβλήτων μιας βιομηχανίας δύναται να οδηγήσει σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας άλλων, εφόσον αυτή ενσωματωθεί σε προσεγγίσεις Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy). Για το σκοπό αυτό ήδη υλοποιείται πιλοτικό Διαβαλκανικό Ευρωπαϊκό έργο (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία) που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρωτοπόρας ψηφιακής πλατφόρμας που θα οργανώνει και θα διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής (βιομηχανίες, δήμους, επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.), έτσι ώστε να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους και να τα διοχετεύουν ως πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω πιλοτικού έργου θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και θα προαγάγει την κυκλική οικονομία. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ