1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Με αφετηρία την επικοινωνία/ σύσταση της Ε.Ε. για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται φανερή η ανάγκη για την υλοποίηση μιας πλατφόρμας στο Δημόσιο, που θα συμβάλει οριζόντια στο σύνολο των έργων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (ΤΝ/ΜΜ). Το έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει από το ΕΔΥΤΕ κάτω από ένα ευέλικτο σχήμα διακυβέρνησης με τη συμμετοχή και άλλων φορέων. Στο πλαίσιο του έργου θα διασφαλίζονται τα βασικά συστατικά και θα παρέχονται οι διευκολύνσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή εμπιστεύσιμων λύσεων ΤΝ/ΜΜ στους τομείς άσκησης των δημόσιων πολιτικών με βάση τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στόχος της πλατφόρμας είναι οι παραγόμενες εφαρμογές και συστήματα ΤΝ/ΜΜ να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστατικά για την υλοποίησή τους, όπως σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης (training datasets) και βιβλιοθήκες αλγόριθμων και στη συνέχεια να αξιολογούνται με βάση αξιόπιστα σύνολα δεδομένων αποτίμησης (test datasets). Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει υποδομές και πόρους ώστε οι παραγόμενες εφαρμογές και συστήματα ΤΝ/ΜΜ να βελτιστοποιούνται και να μπορεί να βεβαιώνεται σε ελεγχόμενες υποδομές με διαφανή τρόπο η τεχνική τους στιβαρότητα και η ασφάλεια, τηρώντας το απόρρητο των δεδομένων. Συστατικά για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ΤΝ/ΜΜ αποτελούν η διασφάλιση υπολογιστικής υποδομής με προσιτούς όρους, η εξασφάλιση κατάλληλων δεδομένων από τον κάθε τομέα, η ανάπτυξη και η κοινή χρήση αλγορίθμων και οπωσδήποτε, η συγκρότηση μιας γόνιμης κοινότητας εξειδικευμένων μηχανικών και ειδικών του κάθε τομέα εφαρμογής τόσο από το Δημόσιο όσο και από τις επιχειρήσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ