1. Αρχική
  2. /
  3. Ανοικτή & Συμμετοχική Διακυβέρνηση

Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση με στόχο τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανοικτής διακυβέρνησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Σύστημα παρακολούθησης δεσμεύσεων για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση σε συνεργασίας με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που θα διαθέσουν το σύστημα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ