1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση με στόχο τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανοικτής διακυβέρνησης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σύστημα παρακολούθησης δεσμεύσεων για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση σε συνεργασίας με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που θα διαθέσουν το σύστημα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ