1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα σημασιολογικής αναζήτηση πληροφορίας και εξαγωγή γνώσης από το αποθετήριο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η πλατφόρμα θα παρέχει εύκολη, ακριβή και προσωποποιημένη αναζήτηση πληροφορίας αντλώντας πληροφορίες από τα έγγραφα που βρίσκονται στο αποθετήριο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα προσφέρει παράλληλα προ-ρυθμισμένες υπηρεσίες για απαιτητικά σενάρια χρήσης π.χ. στοχευμένες υπηρεσίες αναζήτησης, αυτόματες ειδοποιήσεις, κα για φορείς όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ