1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και ειδήσεων Γραφείων Τύπου ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Εδώ και τρεις δεκαετίες, η επέκταση του Διαδικτύου άλλαξε τους κανόνες της επικοινωνίας. Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση της μετάβασης προς ένα Ψηφιακό Γραφείο Τύπου, με διευρυμένες δραστηριότητες και πεδίο «κάλυψης», όπως την ανάγκη επισκόπησης και παρακολούθησης του περιεχομένου που διακινείται σε κοινωνικά δίκτυα και ιστότοπους. Οι σύγχρονοι επαγγελματίες του γραφείου τύπου οφείλουν να κατακτήσουν το ψηφιακό περιβάλλον για να συμβαδίζουν με την ολοένα και αυξανόμενη τάση αποτελεσματικής Διαχείρισης πληροφορίας και ειδήσεων σε ψηφιακή μορφή.
Σε αυτή την οδό χρειάζεται να κινηθούν και τα Ελληνικά Γραφεία Τύπου Εξωτερικού (Γ.Τ.Ε.), ώστε η προβολή της εικόνας και των θέσεων της Ελλάδας στην Περιφέρεια της έδρας τους, αλλά και η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για θέματα που αφορούν την Ελλάδα, να γίνεται με τον πλέον άμεσο, αυτοματοποιημένο, έγκυρο και σύγχρονο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, θα υιοθετηθεί πλατφόρμας λογισμικού, που θα αποτελεί ένα πρωτοποριακό και ασφαλές περιβάλλον για τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, δημιουργία και διανομή πολυμεσικού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (έντυπα ή ηλεκτρονικά).
Μέσα από αυτή την υλοποίηση, το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού μπορούν να έχουν αποτελεσματικότερη και ευκολότερη εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους σε επίπεδο διαχείρισης πληροφοριών και ειδήσεων, διαμόρφωσης περιεχομένου ειδικού σκοπού αλλά και διάχυσης/προώθησής του.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ