1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Σήμερα, ο πολύτεκνος πολίτης προκειμένου να λάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, μεταβαίνει στον Δήμο και αιτείται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με αυτό και κάποια άλλα υποστηρικτικά έγραφα, μεταβαίνει στο πρωτοβάθμιο συλλόγο πολυτέκνων. Εκεί, αφού έχει ελεγχθεί η οικονομική προς τον φορέα ενημερότητα, υποβάλλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Ο πρωτοβάθμιος σύλλογος, αφού διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο πληρότητας αίτησης, αποστέλλει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά , στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία προβαίνει σε έλεγχο και έπειτα εκδίδει το πιστοποιητικό, και το αποστέλλει (αποκλειστικά έγχαρτα) είτε στον σύλλογο για να το παραλάβει ο πολίτης, είτε στον πολίτη απ’ ευθείας. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στόχος

Με την προτεινόμενη ενέργεια, η αίτηση για το πιο πάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό θα υλοποιείται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, και την χρήση της θυρίδας του πολίτη / φορέων. Τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, από τον πολίτη ή / και τον φορέα αντίστοιχα. Επιμέρους στόχο αποτελεί η ψηφιοποίηση του αρχείο, διαθέτοντας άμεσα αναζητήσιμα έγγραφα έτοιμα προς αξιοποίηση τους τόσο για την εξυπηρέτηση των πολύτεκνων πολιτών όσο και για τους σκοπούς της ΑΣΠΕ μέσω των ΤΠΕ. 

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ