1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Παρατηρητήριο Ψηφιακών ικανοτήτων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων στη χώρα μέσω της παρακολούθησης των πολιτικών, των εκπαιδευτικών δράσεων παροχής ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών και των επαγγελματιών με βάση τις ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, καθώς και των πιστοποιημένων αποτελεσμάτων στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ