1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Παρατηρητήριο διεπαφής των κρατικών φορέων με το οικοσύστημα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η ανάδειξη του διαδικτύου και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), ως σημαντικής εναλλακτικής πηγής ειδήσεων, έχει διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ενημέρωση. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη επανάσταση των επικοινωνιών με τη δυνατότητα αδιάκοπης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ενός smartphone, το διαδίκτυο και τα social media έχουν αναδειχθεί βασική πηγή πληροφόρησης. Αντίστοιχα, κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να εκκινήσει ή να συνεχίσει τη διάχυση οποιασδήποτε πληροφορίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάρτισής του για το ζήτημα που αφορά, το χρόνο που αφιέρωσε για την κατανόηση της πληροφορίας, τις αγνές ή κακόβουλες προθέσεις του ή τη γενική του εμπειρία συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η τεράστια ποσότητα πληροφοριών που διακινείται καθημερινά να καθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν αδύνατο τον ορθό διαχωρισμό μεταξύ αλήθειας και ψεύδους.
Το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να πλήξει καθοριστικά την εικόνα και το κύρος δημοσίων προσώπων, εταιρειών, κοινωνικών ομάδων θεσμών ή χωρών και να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές με άμεσο και πολυδιάστατο κίνδυνο για την ασφάλεια προσώπων και την οικονομική και κοινωνική ζωή.
Η διεθνής πρακτική καταδεικνύει την ανάγκη δράσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει συγκεκριμένο πλάνο αναφορικά με τη σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν το Παρατηρητήριο για την Παραπληροφόρηση και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης (Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis - SOMA) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (European Digital Media Observatory - EDMO) και εστιάζουν στη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και των δημόσιων φορέων στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα υλοποιηθεί δράση η οποία θα διασυνδέει το δημόσιο τομέα με μία πιλοτική ομάδα κατά της παραπληροφόρησης που θα καλύπτει το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι σε θέση να παράσχει την αλληλεπίδραση με την πιλοτική αυτή ομάδα, ως υπηρεσία σε επιλεγμένους φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ