1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Μέχρι σήμερα το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της απασχόλησης και ροών εργασίας ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της ασφάλισης, ΟΠΣ ΕΦΚΑ, δεν διαλειτουργούν επί της ουσίας. Το αποτέλεσμα είναι η πληροφορία η οποία αφορά στην ασφάλιση να καταχωρείται πρωτογενώς στο σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καταχωρούμενα εκεί στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αφορούν την Απασχόληση. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αποκατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ ή / και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και – τελικά – θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της δράσης και για να καταστεί εφικτή η ζητούμενη διαλειτουργικότητα θα προηγηθεί μελέτη ομογενοποίησης κωδικολογίων για έννοιες που χρησιμοποιούνται και από τα δύο συστήματα, με βασικότερο αυτό των ειδικοτήτων. Τέλος, θα μελετηθεί η επέκταση της νέας, ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης ώστε να καταστεί εφικτή η τροφοδότηση μέσω αυτής και των στοιχείων για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της εργασίας (απασχόληση – ασφάλιση – φορολογία) σε ενιαία ροή.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ