1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των προγραμμάτων Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (Apprenticeship Management System-AMS)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η νέα αρχιτεκτονική του ΟΑΕΔ, αναφορικά με την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτεί ένα ευέλικτο, αρθρωτό πληροφοριακό σύστημα που να υποστηρίζει τις διαδικασίες, τη ροή εργασιών και γενικά όλο τον κύκλο ζωής των προγραμμάτων Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται και να διαλειτουργεί με τα λοιπά πληροφορικά συστήματα του Οργανισμού αλλά και με συστήματα τρίτων φορέων. Το σύστημα θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει τα προγράμματα Μαθητείας που παρέχονται από τις οικείες δομές του ΟΑΕΔ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ