1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ (Real Estate Management System-REMS)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Μετά την ενσωμάτωση των τ. Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας στον ΟΑΕΔ (2013), ο τελευταίος απέκτησε κυριότητα σε μια τεράστια ακίνητη περιουσία, η διαχείριση της οποίας δημιουργεί πολλά διοικητικά κόστη και επιβαρύνσεις. Τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης των διαδικασιών και των εργασιών που άπτονται της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ είναι εξαιρετικά παρωχημένα και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Η νέα αρχιτεκτονική του ΟΑΕΔ, αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του απαιτεί ένα ευέλικτο, αρθρωτό πληροφοριακό σύστημα που να υποστηρίζει τις διαδικασίες και τη ροή εργασιών και παρακολούθησης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται και να διαλειτουργεί με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού αλλά και με συστήματα τρίτων φορέων. Το σύστημα θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει την ταυτότητα των ακινήτων, τη τοπογραφική τους απεικόνιση, το καθεστώς αξιοποίησής τους, τη σχετική βάση δεδομένων καθώς και την παρακολούθηση παλαιών εκκρεμοτήτων από προγράμματα δανειοδότησης του τ. ΟΕΚ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ