1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Ή ομαλή λειτουργίας της αγοράς εργασίας υποστηρίζεται από επαγγελματίες και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας, στην ασφάλεια και υγιεινή στον εργασιακό χώρο. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών απαιτεί αφενός τη συστηματική συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών και αφετέρου την παρακολούθηση της λειτουργίας των εταιρειών. Η ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, όπου οι συστάσεις των ειδικών επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση και υιοθετούνται νέα μέτρα προφύλαξης και πρακτικές για τους εργασιακούς χώρους. Σήμερα για το σκοπό αυτό τηρούνται μητρώα και υποστηρίζονται χειρόγραφες διαδικασίες, που επιβαρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τους συναλλασσόμενους επαγγελματίες. Με το έργο θα αναπτυχθούν εφαρμογές και συστήματα για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών, με στόχο αφενός την αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων για τις συγκεκριμένες πολιτικές και αφετέρου την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Σκοπός της δράσης είναι η μελέτη και κατασκευή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την άρτια υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου στην εκτέλεση του έργου τους αλλά και την διευκόλυνση των τεχνικών ασφαλείας / ιατρών εργασίας τόσο σε ότι αφορά την αρχική κατάρτισή τους όσο και την συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση. Το σύστημα θα περιλαμβάνει : πύλη ενημέρωσης και διάθεσης υλικού για πιστοποιημένους χρήστες, υποσύστημα μητρώων τεχνικών ασφαλείας – ιατρών εργασίας, υποσύστημα για τα εργατικά ατυχήματα, υποσύστημα παρακολούθησης μέτρων προστασίας και εφαρμογής που αφορούν μεταδοτικές νόσους, υποσύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πιστοποιήσεων με δυνατότητες on-line αιτήσεων συμμετοχής, πλατφόρμα e-learning με δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών σεμιναρίων τόσο on-line όσο και off-line και δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων για την παροχή πιστοποιήσεων. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί και η πιστοποίηση της υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας όσο και των αντίστοιχων ελεγκτών του ΣΕΠΕ στα απαιτούμενα ISO.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ