1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο στο να τηρεί το «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ