1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο στο να τηρεί το «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ