1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και περιλαμβάνει τις Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με Ν.4412/2016 που ανήκουν στη Κεντρική Διοίκηση, στη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση και τους Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Το Μητρώο σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από την ΓΓΠΣΔΔ με την επιχειρησιακή συνδρομή της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η ΓΓΠΣΔΔ θα έχει την ευθύνη της και της παραγωγικής λειτουργίας και της διαχείρησης του Μητρώου σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ η οποία θα έχει την ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας του στο πλαίσιο της υλοποίησης και της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (eInvoicing) Δημοσίων Συμβάσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ