1. Αρχικη
 2. /
 3. Κατάλογος Έργων
 4. /

Μηχανοργάνωση – ψηφιακή αναβάθμιση Νομικής Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο ματαιωμένο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δυνατότητα αποτύπωσης τρέχουσας θέσης των δικαστικών αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ και των δικαστικών και εξωδίκων απαιτήσεων κατ΄ αυτού έτσι ώστε:

 • Να καταστεί δυνατή και η σύνταξη ισολογισμών με ακριβή - αληθή στοιχεία
 • Να είναι ακριβής και η τυχόν σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας του φορέα
 • Να είναι δυνατή η επιβολή συμψηφισμών
 • Να διευκολυνθεί η αποπληρωμή υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων και η αποτροπή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων
 • Να βελτιωθούν σημαντικά οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων του e-ΕΦΚΑ και εν γένει η δικαστική και εξωδικαστική θέση του
 • Να δημιουργηθεί μια ενιαία τράπεζα νομικών πληροφοριών μέσω της οποίας θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενιαίας πρακτικής χειρισμού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων από τους 767 συνεργαζόμενους δικηγόρους, 80 έμμισθους δικηγόρους του e-ΕΦΚΑ και 19 μέλη του ΝΣΚ.
 • Να καταστεί εφικτός ο έλεγχος από τον προϊστάμενο της Νομικής υπηρεσίας της πιστής εφαρμογής των οδηγιών ορθού χειρισμού, της μη απώλειας προθεσμιών, της αποτροπής παραγραφής απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ κατά τρίτων, της τυπικής παράστασης του e-ΕΦΚΑ σε όλες τις υποθέσεις που τον αφορούν
 • Να περιοριστεί σημαντικά η δικαστική δαπάνη και εν γένει τα έξοδα δικαστικών παραστάσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ