1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κεντρική Κυβερνητική Συμφωνία απόκτησης Αδειών Λογισμικού

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο στοχεύει στην προμήθεια αδειών εμπορικού λογισμικού, όπου απαιτείται, για το σύνολο του ελληνικού Δημοσίου με στόχο τόσο τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής του όσο και την πλήρη χρησιμοποίηση ασφαλούς λογισμικού, που υποστηρίζεται από τους κατασκευαστές του, για το σύνολο των δημόσιων φορέων. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια αδειών λογισμικού και λειτουργικού καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το έργο θα συμβάλει στην αντικατάσταση του απαρχαιωμένου λογισμικού, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λειτουργίες του κράτους αλλά και στην απαιτούμενη ασφάλεια. Παράλληλα, οι δημόσιοι φορείς θα επιτύχουν μείωση του κόστους κτήσης λόγω της μαζικής προμήθειας, θα εξασφαλίσουν συνεχή πρόσβαση στις νέες εκδόσεις προϊόντων λογισμικού και απλοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση των αδειών χρήσης του, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Παράλληλα με την προμήθεια εμπορικών λογισμικών θα διερευνηθεί η προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για για ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ