1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κάλυψη χαρτογραφικών αναγκών Ελληνικού Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο αφορά στην κάλυψη των χαρτογραφικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου ιδίως στην παραγωγή πρωτογενών χαρτογραφικών δεδομένων (π.χ. αεροφωτογραφίες, δορυφορικές λήψεις, lidar, πολυφασματικές απεικονίσεις), τα οποία θα τεθούν στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των βασικών χαρτογραφικών αναγκών του για μια εξαετία. Τέτοιες ανάγκες μπορούν να είναι η ανανέωση των υποβάθρων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πρόγραμμα των αγροτικών επιδοτήσεων, η παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης, η καταγραφή των υφιστάμενων κτισμάτων της χώρας, υπόβαθρα για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει ενιαία εικονιστικά υπόβαθρα για την υποστήριξη της Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν επικαιροποιημένη εικονιστική πληροφορία για το σύνολο της χώρας, οικονομία κλίμακας από την αντιμετώπιση πολλαπλών αναγκών αερο-φωτοχαρτογράφησης στο πλαίσιο ενός έργου, καθώς και ενιαίες προδιαγραφές και ακρίβειες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ