1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ηλεκτρονική αδειοδότηση υδροληψιών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Στόχος του έργου είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για υδροληψίες. Μέσω του συστήματος που θα αναπτυχθεί, ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, καθώς και τα γεωχωρικά δεδομένα που απαιτούνται για την αδειοδότηση υδροληψιών. Το σύστημα θα υποστηρίζει το σύνολο της ροής των εργασιών και των εγκρίσεων που είναι αναγκαίες μέχρι την αδειοδότηση. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα θα διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας καθώς και με άλλα συστήματα που θα κριθεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα θα τροφοδοτεί με δεδομένα τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ