1. Αρχική
  2. /
  3. Μετασχηματισμός Πόλεων & Κοινοτήτων

Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές και Χωριά (Smart Rural Areas – Smart Villages)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στόχο έχουν:

  • στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής στην αγροτική Ελλάδα.
  • στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στόχων (π.χ. συνοχή), με τεχνολογίες αιχμής.

Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν π.χ. έξυπνη γεωργία και γεωργία ακριβείας, έξυπνη και απομακρυσμένη ιατρική περίθαλψη, δια βίου μάθησης εξ ‘ αποστάσεως, έξυπνος και βιώσιμος τουρισμός, απομακρυσμένη πολιτιστική ανάπτυξη κ.α.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ