1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά τη σχεδίαση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Αυθεντικοποίησης Πολιτών και τον κόμβο διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει και την υλοποίηση της «Νέας Αστυνομικής Ταυτότητας», που βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ