1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εργάνη ΙΙ: Ανασχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας. Το έργο ενσωματώνει σε λειτουργικό επίπεδο τις δράσεις εκσυγχρονισμού των θεσμών στην αγορά εργασίας. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις διαδικασίες, περιορίζοντας το διοικητικό βάρος των υποχρεώσεων προς το δημόσιο, διασφαλίζοντας παράλληλα απρόσκοπτη πληροφόρηση και αξιόπιστα δεδομένα στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λπ.). Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι σχεδιασμένο με τη λογική διαχείρισης-υποβολής εγγράφων. Το 47% των πεδίων που συμπληρώνονται είναι ελεύθερα, ενώ το 53% συμπληρώνονται μέσω λιστών επιλογής. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη της δυσκολίας που υπάρχει στην μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στα πεδία από μία τόσο εκτεταμένη βάση δεδομένων αλλά και σε ότι αφορά το πρόσθετο διοικητικό βάρος που επιφέρει στους υπόχρεους υποβολής των στοιχείων αρμοδιότητας του συστήματος. Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών φορμών/εντύπων και ο αναπροσανατολισμός του πληροφοριακού συστήματος στις διαδικασίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις εξαρτημένης και μη απασχόλησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ