1. Αρχική
  2. /
  3. Κυβερνοασφάλεια

Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και εκπόνηση σχεδίου δράσης

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Επικαιροποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την κυβερνοασφάλεια, με λεπτομερές πλάνο δραστηριοτήτων (στρατηγικοί – ειδικοί στόχοι, δραστηριότητες, εκροές/παραδοτέα, KPIs, χρονοδιαγράμματα), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ