1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και εκπόνηση σχεδίου δράσης

βραχυπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Επικαιροποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την κυβερνοασφάλεια, με λεπτομερές πλάνο δραστηριοτήτων (στρατηγικοί – ειδικοί στόχοι, δραστηριότητες, εκροές/παραδοτέα, KPIs, χρονοδιαγράμματα), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ