1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Επέκταση συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η ψηφιακή πλατφόρμα www.anynet.gr συνιστά ένα από τα κρίσιμα εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για την αναδοχή και την υιοθεσία, με διαφάνεια και επιτάχυνση διαδικασιών. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, δόθηκε ώθηση στην καταχώρηση των ανηλίκων οι οποίοι διαβιούν στις 80 μονάδες παιδικής προστασίας της χώρας, ώστε στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει το «συνταίριασμα» (matching) μεταξύ των υποψηφίων γονιών και των ανήλικων προς αναδοχή και υιοθεσία. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στόχευση

Το «συνταίριασμα» θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας, στη βάση μιας σειράς κριτηρίων και υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών.

Το υφιστάμενο σύστημα θα επεκταθεί με νέες εφαρμογές για,

  1. τη χορήγηση του επιδόματος αναδοχής, η οποία θα διασυνδεθεί με τα άλλα συστήματα επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ 
  2. την ένταξη της διαχείρισης των διαδικασιών των αναδοχών και υιοθεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους (ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά από τις προσφυγικές ροές), με αξιοποίηση στοιχείων από τα συστήματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ