1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επέκταση, Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Πλατφορμών Τηλεκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αφορά στην επέκταση, τροποποίηση, διαλειτουργικότητα και συνεχή εξέλιξη των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Πόρων και Πλατφορμών Εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΥΠΑΙΘ για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες, τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Αφορά την αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου από υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (όπως: αυτές που διατίθενται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (eclass και moodle), την e-me, την πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής http://aesop.iep.edu.gr/, το https://dschool.edu.gr/, το αποθετήριο συγγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “Κάλλιπος”, το Προσβάσιμο (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και άλλες).
Στο πλαίσιο του έργου θα συμπληρωθούν και θα επεκταθούν η λειτουργικότητα και η διαλειτουργικότητα δημοφιλών πλατφορμών ανοιχτού λογισμικού που υποστηρίζονται διεθνώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα γίνει μετάπτωση του περιεχομένου.

Η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και αξιοποίησης των πλατφορμών αυτών για τις ανάγκες του ΥΠΑΙΘ θα έχουν ως προτεραιότητα την υποστήριξη της Α/θμιας και Β/θμιας παράλληλα με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει α) το άνοιγμα προς την αγορά και προς την εκπαιδευτική κοινότητα για ανάπτυξη εφαρμογών, με τη χρήση ανοικτών τεχνολογιών β) συνεργασίες με φορείς ή εταιρείες για ενσωμάτωση ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών τους με όρους και τεχνολογίες διάθεσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, γ) την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης τρίτων για ανάπτυξη ανοικτών εφαρμογών, και δ) υπηρεσίες αξιολόγησης ποιότητας εφαρμογών. Επιπλέον το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα διατίθεται με την μορφή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ