1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης και σκοπεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ όπως ο πρωτογενής τομέας, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, ο κλάδος της υγείας κ.ά. Τα προγράμματα θα εστιάζουν σε υπηρεσίες μάθησης, πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα:
Σε ότι αφορά στις Ψηφιακές ικανότητες για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας κεντρικό ρόλο έχουν τα Επιμελητήρια της Χώρας.
Όσον αφορά στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία και σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας μπορούν να οργανωθούν εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους ανά κλάδο τόσο για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων όσο και την προώθηση και υιοθέτηση της καινοτομίας, συστήματα ρομποτικής, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακός τουρισμός, ψηφιακό marketing, egovernment, remote collaboration, agile διοίκηση έργων, project management με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), 3d Design & 3d Printing, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, δίκτυα νέας γενιάς κτλ.
Σε ότι αφορά στην «Ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων Φοιτητών/Σπουδαστών» θα πρέπει οι δράσεις να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθούν οι δράσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
Επί πλέον, η δημιουργία των Innovatiopn Hubs σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εργασίας, ΑΑΔΕ δύναται να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανάπτυξης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ