1. Αρχική
  2. /
  3. Ψηφιακές Δεξιότητες

Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινοτομίας ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό  με έμφαση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, στη χρήση του κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και στην απλούστευση των διαδικασιών. Ειδικότερα επιδιώκεται η: (1) προώθηση ψηφιακών τεχνολογιών, (2) ανάπτυξη μοντέλου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, (3) ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ηγεσία και στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, (4) χρήση των ψηφιακών εργαλείων, (5) ανάπτυξη μηχανισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, (6) ανάπτυξη υπηρεσιών για την κυβερνοασφάλεια, και (7) χρήση μηχανισμών επιχειρησιακής ευφυίας για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ