1. Αρχική
 2. /
 3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η δράση περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας του Εθνικού Μηχανισμού, με την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα εθνικά κοινωνικά επιδόματα και καταχωρούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα περιλαμβάνει:

 1. Μητρώο Ωφελουμένων, στο οποίο θα γίνεται καταχώρηση του Ατομικού Ιστορικού Ωφελούμενων. 
 2. Ενιαία φόρμα αίτησης για το σύνολο των εθνικών προγραμμάτων.
 3. Διασυνδέσεις και διασταυρώσεις για το σύνολο των προγραμμάτων/ υπηρεσιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στόχευση

 • Απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές παροχές
 • Πληρέστερη ενημέρωση για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο Αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων σε όλα τα προγράμματα (χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής συμπεριφορών ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε προγράμματος, πχ σύνθεση νοικοκυριού)
 • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων από τη συντήρηση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα λειτουργεί μια πλατφόρμα για κάθε επίδομα ενώ σπάνια διαλειτουργούν σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφορίας)
 • Τήρηση ιστορικού όλων των παροχών που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος
 • Δημιουργία εργαλείου παρακολούθησης και σχεδιασμού των κοινωνικών πολιτικών με κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ