1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας με το ισχύον ευρωπαϊκό

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η δράση αφορά στην εναρμόνιση του ισχύοντος Ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (new European Interoperability Framework) το οποίο δημοσιεύτηκε το 2017, ώστε να υπάρχει αντίστοιχο σε εθνική βάση. Μέχρι και σήμερα επικαλούμαστε το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας του 2012, το οποίο βασίστηκε σε παλαιότερη ευρωπαϊκή έκδοση και συνεπώς χρήζει επικαιροποίησης.
Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι σημαντική, καθώς η εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες αρχές που θα περιλαμβάνει το ισχύον εθνικό πλαίσιο αποτελούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των έργων του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ