1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παρόχων Ψηφιακών Ικανοτήτων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή όλων των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών παροχής ψηφιακών ικανοτήτων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με την «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (εκπαιδευτικοί οργανισμοί υπουργείων/ πανεπιστημιακά ιδρύματα/ ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κοινωφελείς οργανισμοί) για την επίτευξη διασυνδεσιμότητας, συντονισμού και ανάπτυξης από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ