1. Αρχική
  2. /
  3. Ανοικτά Δεδομένα

Δημιουργία του Ελληνικού Μητρώου Μεταδεδομένων (ΕΜΜΔ)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Ανάπτυξη κεντρικού ΕΜΜΔ το οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε ένα κοινά αποδεκτό αποθετήριο. Η υλοποίηση του ελληνικού Μητρώου Μεταδεδομένων και μιας κεντρικής Πύλης Εξυπηρέτησης των Βασικών Μητρώων, η οποία θα αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στα βασικά μητρώα της χώρας, θα παρέχει πληροφορίες γι' αυτά και θα διευκολύνει την αναζήτηση και την διασύνδεσή τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ