1. Αρχική
  2. /
  3. Κυβερνοασφάλεια

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την αποτίμηση κινδύνου σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, συστήματα, υποσυστήματα και υπηρεσίες της χώρας, με σκοπό τη λήψη στοχευμένων μέτρων βελτίωσης του επιπέδου κυβερνοασφάλειας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ