1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την αποτίμηση κινδύνου σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, συστήματα, υποσυστήματα και υπηρεσίες της χώρας, με σκοπό τη λήψη στοχευμένων μέτρων βελτίωσης του επιπέδου κυβερνοασφάλειας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ