1. Αρχική
  2. /
  3. Παιδεία

Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η δικτυακή πλατφόρμα Απέλλα, εξυπηρετεί ήδη την ψηφιακή ανάρτηση προκηρύξεων, την υποβολή υποψηφιοτήτων και γενικότερα τη διαδικασία κρίσης & εκλογής των καθηγητών των Α.Ε.Ι, είτε για την επιλογή νέων είτε για την εξέλιξή τους. Στόχος της πλατφόρμας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η απαλλαγή του διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι από ένα έντονο διαδικαστικό φόρτο, και επιπλέον η ενίσχυση της διαφάνειας. Το παρόν έργο αφορά στην ενσωμάτωση στην πλατφόρμα των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Συμπληρωματικά με την ένταξη νέων φορέων, επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών που ήδη υποστηρίζονται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), όπως για παράδειγμα η ιεραρχική κωδικοποίηση των γνωστικών αντικειμένων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ