1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

βραχυπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Η εφαρμογή “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” έχει στόχο να παράξει μια ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία εγγραφής των νηπίων που δεν θα απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του κηδεμόνα. Αξιοποιώντας διαλειτουργικότητες με άλλα συστήματα του δημοσίου, θα επιτευχθούν αυτοματισμοί που κάθε χρόνο θα επεκτείνονται, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται,

  1. ο αυτόματος προσδιορισμός των τέκνων προς εγγραφή από το Μητρώο Πολιτών,
  2. η λήψη των στοιχείων διεύθυνσης διαμονής και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του κηδεμόνα από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών,
  3. η άντληση των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα κ.α.


Σε αυτό το νέο περιβάλλον θα ενταχθούν επίσης μηχανισμοί συνυπολογισμού της δυναμικότητας των σχολικών μονάδων και άλλων γεωχωρικών δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανομής των νηπίων με πιο “έξυπνα” κριτήρια που εξυπηρετούν καλύτερα την καθημερινότητα του πολίτη. Παράλληλα στο επίπεδο της διοίκησης και της οργάνωσης, η λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται να μειώσει το διοικητικό φόρτο και ενισχύσει την διαφάνεια στη διαδικασία. Το ίδιο σύστημα θα αποτελέσει τη βάση για τις εγγραφές σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ